Komitety

Patronat Honorowy

J.M. Rektor Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Komitet Honorowy

Prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk – Inicjator Konferencji, Honorowy Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. Pol. Śl. – Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologcznego Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN

Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Patronat Naukowy

Komitet Budowy Maszyn PAN

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – Politechnika Świętokrzyska

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Politechnika Śląska

Członkowie:

Dr hab. inż. Jan Burek (PRz)

Prof. dr inż. Jan Chajda (PWSZ Kalisz)

Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus (PWr)

Prof. dr hab. inż Piotr Cichosz (PWr)

Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz (PW)

Prof. dr inż. Miroslav Dovica (TU Košice)

Prof. dr Numan Durakbasa (TU Viena)

Doc. dr Rudolf Dvorak (TU Praque)

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik (PK)

Dr hab. inż. Tadeusz Iglantowicz (ZUT)

Dr hab. inż. Władysław Jakubiec (ATH)

Dr hab. inż. Czesław Jermak (PP)

Dr hab. inż. Czesław Łukianowicz (PKo)

Dr hab. inż. Paweł Majda (ZUT)

Dr hab. inż. Włodzimierz Makieła (PŚk)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek (ZUT)

Dr hab. inż. Tadeusz Marciniak (PŁ)

Prof. dr hab. inż. Thomas Mathia (EC Lyon)

Dr hab. inż. Edward Miko (PŚk)

Prof. dr hab. inż. Bogdan Nowicki (PW)

Dr hab. inż. Piotr Niesłony (PO)

Prof. dr Michał Obmašcik (Aleksander Dubczek University Trencin)

Dr hab. inż. Aleksander Olczyk (PŁ)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko (PW)

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus (PRz)

Prof. dr Ing. Miroslav Píška (Brno University of Technology)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska (PL)

Dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska (PB)

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski (PG)

Prof. Joël Rech (Université de Lyon – Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne)

Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj (PK)

Dr hab. inż. Wacław Skoczyński (PWr)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski (PŚl)

Dr hab. inż. Roman Staniek (PP)

Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski (ATH)

Prof. dr Josu Takala (Vaasa University)

Prof. dr Ing. Albert Weckenmann (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg)

Prof. dr. hab. inż. Michał Wieczorowski (PP)

Dr hab. inż. Adam Woźniak (PW)

Dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz (PKo)

Dr hab. inż. Sabina Żebrowska-Łucyk (PW)

Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik (PO)

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (PK)

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Marek Wyleżoł

Sekretarz:

Dr hab. inż. Andriy Katunin, prof. Pol. Śl.

Członkowie:

Dr inż. Adam Cholewa

Dr inż. Maciej Kaźmierczak

Dr inż. Gabriel Mura

Mgr inż. Paweł Całka

Mgr inż. Andrzej Jałowiecki

Mgr inż. Daniel Pająk