Wytyczne dla autorów

Wszystkie referaty będą recenzowane i zostaną wydane jako materiały konferencyjne w formie książkowej. Komitet Naukowy rekomenduje spośród nich 30 do wydania jako artykuły w czasopiśmie Mechanik (w języku polskim i angielskim – 11 pkt.) za dodatkową opłatą według cennika wydawcy (250 PLN + VAT/1 str, minimalna liczba stron – 3).

Streszczenie musi być przygotowane zgodnie z formatem:

Pobierz “Szablon streszczenia w wersji polskiej” streszczenie_formatka_MwTW_2018-1.docx – Pobrano 736 razy – 43 KB

Pobierz “Szablon streszczenia w wersji angielskiej” abstract_form_MwTW_2018-1.docx – Pobrano 73 razy – 262 KB

Artykuł musi być przygotowany zgodnie z formatem:

Pobierz “Szablon artykułu w wersji polskiej” MwTW2018-wzór-2.docx – Pobrano 159 razy – 78 KB

Pobierz “Szablon artykułu w wersji angielskiej” MwTW2018-form-2.docx – Pobrano 44 razy – 80 KB

 

Prosimy o przesyłanie streszczeń droga mailową na adres mwtw2018@polsl.pl