Ważne daty

31.03.2018Nadesłanie karty zgłoszeniowej oraz streszczeń referatów
13.04.2018Komunikat II z potwierdzeniem przyjęcia referatu oraz wymaganiami redakcyjnymi
20.05.2018Nadesłanie pełnych tekstów referatów
25.06.2018Zakwalifikowanie referatów do druku po recenzji
30.07.2018Wniesienie opłat za uczestnictwo
31.07.2018Komunikat III z programem konferencji
19.09.2018Rozpoczęcie konferencji
21.09.2018Zakończenie konferencji