Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn

 

ul. Konarskiego 18a

44-100 Gliwice

Tel. +48 32 237 14 67

Fax +48 32 237 13 60

 

URL: mwtw2018.polsl.pl

e-mail: mwtw2018@polsl.pl